Follow us:

Samen werken aan een betekenisvolle toekomst

De partner voor lokale overheden met begrip voor inwoners en bedrijven

Involon is dé kennispartner voor lokale overheden. We zijn niet zomaar een bedrijf, we zijn een groep van gepassioneerde professionals die al meer dan 35 jaar de krachten bundelen om impact te creëren.

We geloven in de kracht van samenwerking met collega’s en lokale overheden, om samen positieve veranderingen in de maatschappij te realiseren, voor inwoners en bedrijven. Involon: vakkundig, veelzijdig en verbindend.

Samen werken aan een betekenisvolle toekomst!

Involon is doorlopend op zoek naar betrouwbare en vakkundige krachten voor onze klanten. In de praktijk betekent dit dat je als tijdelijke medewerker of interim adviseur terecht komt op gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van basisregistraties , belastingen en finance & control.

Artikelen

Belastingen
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor verbouw uitgesteld

In juni heeft Minister de Jonge de Eerste Kamer geïnformeerd over de geplande invoeringsdatum van de Wkb voor verbouw en enkele uitgevoerde onderzoeken. Invoering Ingebruiknamebesluit De Minister gaat in op de situatie waarin...

Belastingen
Tips voor de legesverordening 2025

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en deels de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met het oog op de legesverordening...

Basisregistraties
ENSIA BAG aangepast in goede richting

Begin dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een toelichting gegeven op de wijzigingen van de zelfevaluatie BAG. De ENSIA van 2024 is flink op de schop gegaan. Dit geldt...

Belastingen
Wijzigingen invordering en kwijtschelding 1 juli 2024

Normbedragen kwijtschelding Het minimumloon is per 1 juli 2024 met 3,1 procent gestegen en is zo aangepast aan de gemiddelde groei van de cao-lonen. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat...

Eerstvolgende
opleidingen

Studiedag Insolventie, schuldsanering en bewindvoering
Tijdens deze studiedag krijg je inzicht in de verschillende regelingen en de gevolgen daarvan voor het opleggen, invorderen en kwijtschelden van lokale belastingen. Aan bod komen komt de surseance van betaling, het faillissement, de minnelijke en...
28 augustus 2024
Belastingen
Opleiding Invordering INVORM-i: module 3
INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
4 september 2024
Belastingen
Opleiding Kwijtschelding: INVORM-k 2024 najaar
INVORM-k leidt je op tot professional in de kwijtschelding. Je leert alles over de beleidskeuzes, de geautomatiseerde kwijtschelding, de behandeling van de individuele verzoeken en de beroepen. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
9 september 2024
Belastingen

Altijd Up-to-date met Involon!

Periodiek delen wij het actuele nieuws rondom basisregistraties, belastingen en financiële onderwerpen. Wil je zeker weten dat je niets mist? Abonneer je dan hieronder op één (of meerdere) van onze digitale nieuwsbrieven. Je kunt Involon natuurlijk ook volgen op LinkedIn!

Graag houden wij je regelmatig op de hoogte. Schrijf je nu in via onderstaand formulier.